Publikime

Publikimet më të reja

Gender analysis

Dobranja, Dita; Jahaj, Rozafa; Loshaj, Jeta

Gender analysis

A multifaceted overview of gender justice in Kosova
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (240 KB, PDF-File)


Analizë gjinore

Dobranja, Dita; Jahaj, Rozafa; Loshaj, Jeta

Analizë gjinore

Një pasqyrë e shumëanshme e drejtësisë gjinore në Kosovë
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (250 KB, PDF-File)


Rodna analiza

Dobranja, Dita; Jahaj, Rozafa; Loshaj, Jeta

Rodna analiza

Višestruki pregled rodne pravde na Kosovu
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (240 KB, PDF-File)


Mes vazhdimësisë dhe ndryshimit

Loshaj, Jeta

Mes vazhdimësisë dhe ndryshimit

Ndikimi rus dhe sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor që nga pushtimi i plotë i Rusisë në Ukrainë
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (1,7 MB PDF-File)


Izmedu kontinuiteta i promena

Loshaj, Jeta

Izmedu kontinuiteta i promena

Ruski uticaj i bezbednosni izazovi na Zapadnom Balkanu od potpune ruske invazije na Ukrajinu
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (1,7 MB PDF-File)


Between continuity and change

Loshaj, Jeta

Between continuity and change

Russian influence and security challenges in the Western Balkans since Russia's full-scale invasion of Ukraine
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (1,7 MB PDF-File)


Kosovo : Gewerkschaftsmonitor

Kosovo : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023, 2021:

Shkarko publikimin


Studimi i grave në Kosovës (2021/2022)

Studimi i grave në Kosovës (2021/2022)

Njohuritë për shoqërinë, familjen, vlerat, arsimin, punësimin, politikën, sigurinë dhe kujdesin shëndetësor
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (15 MB, PDF-File)


Kosova në procesin e Berlinit

Zeneli, Sokol; Smolica, Gresa; Morina, Arbenitë

Kosova në procesin e Berlinit

Adresimi i pasigurive dhe shfrytëzimi i mundësive
Prishtina, 2024

Shkarko publikimin (320 KB, PDF-File)


Kosovo u Berlinskom procesu

Zeneli, Sokol; Smolica, Gresa; Morina, Arbenitë

Kosovo u Berlinskom procesu

Rešavanje neizvesnosti i iskorišćavanje mogućnosti
Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (280 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download