Publikacije

Najnovije publikacije

Close to the EU, far from the citizens

Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju


Sigurimi shëndetësor në Kosovë

Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (3,5 MB PDF-File)


Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Go to Publication (4 MB, PDF-Files)


Krimi i organizuar në zgjedhje

Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Rinia e Kosovës

Rinia e Kosovës

me syte nga e ardhmja me kembe ne tradita ; hulumtim 2012
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (3,7 MB PDF-File)


Studija o mladima na Kosovu

Studija o mladima na Kosovu

pogled unapred, utemeljen u tradiciji ; istraživanje 2012
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (3,7 MB PDF-File)


Organized crime in election process

Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (1,9 MB PDF-File)


Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

Kallaba, Pëllumb; Ferati, Violeta

Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

between contestation and recognition
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (890 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download