Publikime

Publikimet më të reja

The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Banimi social në Kosovë

Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Why is early education the solution?

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (18 MB, PDF-File)


Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (18 MB, PDF-File)


Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (660 KB, PDF-File)


Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download