Publikime

Publikimet më të reja

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Pagat në sektorin publik në Kosovë

Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


The future has a voice - share yours

National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (24 MB, PDF-File)


Budućnost ima glas - podeli svoj!

Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (5,5 MB PDF-File)


E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (28 MB, PDF-File)


Kosova që ne duam

Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (89 MB, PDF-File)


Kosovo koje hoćemo

Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (88 MB, PDF-File)


The Kosovo we want

National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (90 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download