Publikacije

Najnovije publikacije

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (7 MB, PDF-File)


Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (7 MB, PDF-File)


Pagat në sektorin publik në Kosovë

Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (2,8 MB PDF-File)


The future has a voice - share yours

National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (24 MB, PDF-File)


Budućnost ima glas - podeli svoj!

Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (5,5 MB PDF-File)


E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (28 MB, PDF-File)


Kosova që ne duam

Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (89 MB, PDF-File)


Kosovo koje hoćemo

Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (88 MB, PDF-File)


The Kosovo we want

National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Preuzeti publikaciju (90 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download