Publikime

Publikimet më të reja

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Beha, Adem

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Zgjedhjet, partitë politike dhe demokracia brendapartiake në Kosovë
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (5 MB PDF-File)


Between stabilisation and democratisation

Beha, Adem

Between stabilisation and democratisation

Elections, political parties and intra-party democracy in Kosovo
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (5,5 MB PDF-File)


Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Pozitat e Fondacionit Friedrich Ebert me fakte : teza për një kornizë trajtimi për hartimin e një arsimi të orientuar kah ardhmëria dhe politika e tregut të punës në Kosovë
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (3,2 MB PDF-File)


Good education policy for a successful economy

Good education policy for a successful economy

Positions of the Friedrich Ebert Foundation with facts : theses for a operational framework for designing a future-oriented education and labor market policy in Kosovo
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (3,1 MB PDF-File)


Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Positionen der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Fakten : Thesen für einen Handlungsrahmen zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik in Kosovo
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (460 KB, PDF-File)


Human security challenges in Kosovo

Kabashi-Ramaj, Besa

Human security challenges in Kosovo

Political instability in Kosovo and implications for the human security of the people
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin


Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë

Kabashi-Ramaj, Besa

Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë

Destabiliteti politik në Kosovë dhe implikimet për sigurinë njerëzore të popullatës
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin


The role of decentralization on security improvement and peace-building in Kosovo

Dalipi, Samet; Shala, Krenar

The role of decentralization on security improvement and peace-building in Kosovo

policy paper
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (1,3 MB PDF-File)


Rinia në udhëkryq, cila është rruga?!

Rinia në udhëkryq, cila është rruga?!

Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


International Conference Current Security Challenges for the Western Balkan Region

International Conference Current Security Challenges for the Western Balkan Region

study based on inputs given at the International Conference organized on 20-21 November 2014 in Prishtina
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (19 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Kthehu në fillim