Publikime

Publikimet më të reja

Qirezi, Bardha

The 2015 Kosovo migration outflow to European Union

Who, why and how
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (4 MB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Gradonačelnik - predstavnik ili onaj koji vlada?

doprinos jačanju odgovornosti institucija i njihovoj transparentnosti na lokalnom nivou ; slučaj Kosova
Pristina, 2013

Shkarko publikimin (1,1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

The municipal mayor - a representative or a dominant authority?

A contribution to strengthening institutional accountability and transparency at the local leval - Kosovo case
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

një kontribut në forcimin e llogaridhënies institucionale dhe transparencës në nivelin lokal ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (700 KB, PDF-File)


Hapçiu, Annea; Sparks, John R.

The internal effect of the Kosovo

the young Europeans ; nation branding campaign on the Kosovar people
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1 MB PDF-File)


Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (3,5 MB PDF-File)


Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Go to Publication (4 MB, PDF-Files)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Ngjarjet më të reja

Kthehu në fillim