Publikime

Publikimet më të reja

The 2015 Kosovo migration outflow to European Union

Qirezi, Bardha

The 2015 Kosovo migration outflow to European Union

Who, why and how
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (4 MB, PDF-File)


Gradonačelnik - predstavnik ili onaj koji vlada?

Tahiri, Besnik

Gradonačelnik - predstavnik ili onaj koji vlada?

doprinos jačanju odgovornosti institucija i njihovoj transparentnosti na lokalnom nivou ; slučaj Kosova
Pristina, 2013

Shkarko publikimin (1,1 MB PDF-File)


The municipal mayor - a representative or a dominant authority?

Tahiri, Besnik

The municipal mayor - a representative or a dominant authority?

A contribution to strengthening institutional accountability and transparency at the local leval - Kosovo case
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1 MB PDF-File)


Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

Tahiri, Besnik

Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

një kontribut në forcimin e llogaridhënies institucionale dhe transparencës në nivelin lokal ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (700 KB, PDF-File)


The internal effect of the Kosovo

Hapçiu, Annea; Sparks, John R.

The internal effect of the Kosovo

the young Europeans ; nation branding campaign on the Kosovar people
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1 MB PDF-File)


Sigurimi shëndetësor në Kosovë

Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (3,5 MB PDF-File)


Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Go to Publication (4 MB, PDF-Files)


Krimi i organizuar në zgjedhje

Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Kthehu në fillim