Publikime

Publikimet më të reja

Close to the EU, far from the citizens

Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin


Sigurimi shëndetësor në Kosovë

Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (3,5 MB PDF-File)


Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Go to Publication (4 MB, PDF-Files)


Krimi i organizuar në zgjedhje

Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Rinia e Kosovës

Rinia e Kosovës

me syte nga e ardhmja me kembe ne tradita ; hulumtim 2012
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (3,7 MB PDF-File)


Studija o mladima na Kosovu

Studija o mladima na Kosovu

pogled unapred, utemeljen u tradiciji ; istraživanje 2012
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (3,7 MB PDF-File)


Organized crime in election process

Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,9 MB PDF-File)


Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

Kallaba, Pëllumb; Ferati, Violeta

Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

between contestation and recognition
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (890 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download