Shteti i Mirëqenies Sociale

Sistemi shëndetësor dhe politika sociale e besueshme – bazë e së ardhmes

Një shtet funksional i mirëqenies në të cilin qytetarët mund të ndjejnë se shteti u ofron atyre një rrjetë sigurie është në qendër të vlerave social demokratike dhe e përbën bazën për një demokraci stabile.

Përderisa synimi i një shteti të ri si Kosova do të duhej të ishte një shtet i aftë dhe që ka vullnet për të përmbushur detyrat dhe obligimet ndaj qytetarëve, në Kosovë ka mangësi serioze në një numër të fushave që kanë të bëjnë me sigurinë humane të qytetarëve të Kosovës. Deri më sot ende nuk ka një sigurim shëndetësor publik, nuk ka sistem funksional të pensioneve ose sigurim për të papunët në Kosovë. Megjithatë, besimi në shtet dhe në demokracinë e tij kërkon për një siguri shoqërore dhe nëse kjo mungon, shoqëritë bëhen me dallime, bëhen të paqëndrueshme dhe jo të barabarta, ndërsa pjesëmarrja e të gjithë qytetarëve vëhet në rrezik për shkakun se ata nuk kanë kohë dhe kapacitete për t’u angazhuar në shoqëri. Prandaj, ne punojmë me ekspertët nga shoqëria civile për të tëhequr vëmendjen lidhur me këto çështje dhe për të dalur me zgjidhje të politikave mundshme.  

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

26.05.2024 | Ngjarje

Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizoi dhe zhvilloi Akademinë Politike të 14-të nga 26 deri më 31 maj 2024.


më shumë

21.05.2024 | Ngjarje

Më 21 maj 2024, Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Demokraci për Zhvillim (D4D) organizuan Salonin e së Martës në librarinë Dukagjini, me fokus në…


më shumë

15.05.2024 | Ngjarje

03.05.2024 | Ngjarje

Më 30 prill 2024, Friedrich Ebert Stiftung (FES), në bashkëpunim me Demokraci për Zhvillim (D4D), organizoi Salon e së Martës në Librarinë Dukagjini.


më shumë

04.04.2024 | Ngjarje

Gjatë fundjavës së 20-21 prillit 2024, në Gjakovë, Friedrich-Ebert-Stiftung organizoi Punëtorinë e Avokatisë për të Rinj,


më shumë

04.03.2024 | Ngjarje

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) organizoi konferencën "Bridging the Western Balkans: Parliamentary Diplomacy for Regional Security and Euro-Atlantic…


më shumë

09.01.2024 | Ngjarje

Friedrich-Ebert-Stiftung ka kënaqësinë të paraqesë analizën politike për ndikimin rus dhe implikimet e luftës në Ukrainë për Ballkanin Perëndimor.


më shumë

19.12.2023 | Ngjarje

Më 19 dhjetor 2023, një diskutim i rëndësishëm u zhvillua në Gjakovë në lidhje me perspektivën e krijimit të Fondit Sovran të Republikës së Kosovës.


më shumë

07.12.2023 | Ngjarje

Nga 7 deri më 9 dhjetor 2023, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) organizoi seminarin e saj të parë për Alumni për Programin e së Ardhmes së Ekonomisë…


më shumë

06.12.2023 | Ngjarje

Në fillim të dhjetorit 2023, një konferencë mbi Ndikimin e Liberalizimit të Vizave mbi Sfidat dhe Mundësitë për Bizneset në Kosovë u organizua nga…


më shumë

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org