Događaji

Vesti i događaji

Thursday, 07.12.2017 - Friday, 08.12.2017 | Događaj

FCD Priština je održan 7- 8. decembra 2017. godine u Prištini, na Kosovu, okupljajući članove civilnog društva iz celog regiona da bi razgovarali o…


više

Thursday, 12.10.2017 - Thursday, 02.11.2017 - Priština | Događaj

Kosovo trenutno pati od izuzetno visoke stope nezaposlenosti, posebno među ženama.


više

Friday, 06.10.2017 | Događaj

Na zapadnom Balkanu, pitanje suočavanja sa prošlošću je proces koji se još uvek guši od političke krize.


više

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org