Događaji

Vesti i događaji

23.12.2019 | Događaj

Intervju sa Frank Hantke-om, Direktor Kancelarije na Kosovu.


više

07.12.2019 | Događaj

25.11.2019 | Događaj

24.09.2019 | Događaj

Pod motom „Budućnost ima glas. Osnažite svoj glas!”, Kosovski nacionalni kongres mladih, uz podršku Friedrich-Ebert-Stiftung-a (FES), u hotelu Grand,…


više

28.06.2019 | Događaj

14.06.2019 | Događaj

Socijalna sigurnost - Ekonomski razvoj – Dostojanstven rad i život


više

07.06.2019 | Događaj

03.06.2019 | Događaj

16.05.2019 | Događaj

02.05.2019 | Događaj

Fondacija Friedrich Ebert u Prištini, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za saradnju (GIZ) i Nemačko-kosovskom privrednom komorom (NKPK) je, dana…


više

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org