Publikime

Publikimet më të reja

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Banimi social në Kosovë

Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Why is early education the solution?

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (18 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Kthehu në fillim