Publikime

Publikimet më të reja

Fondi Sovrani i Kosovës

Nallbani Hoxha, Rudina

Fondi Sovrani i Kosovës

Menaxhim i mençur i investimeve apo politikë iluzore?
Prishtina, 2022

Shkarko publikimin (1 MB, PDF-File)


Kosovo's Sovereign Fund

Nallbani Hoxha, Rudina

Kosovo's Sovereign Fund

Wise investment management or pipe dream?
Prishtina, 2022

Shkarko publikimin (1 MB, PDF-File)


Perspektiva e përgjithshme

Perspektiva e përgjithshme

Agjenda ekonomike progresive për Kosovën
Prishtina, 2022

Shkarko publikimin (3,5 MB PDF-File)


The big picture

The big picture

A progressive economic agenda for Kosovo
Prishtina, 2022

Shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download