Publikime

Publikimet më të reja

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (18 MB, PDF-File)


Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (660 KB, PDF-File)


Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Kthehu në fillim