Publikacije

Najnovije publikacije

Fondi Sovrani i Kosovës

Nallbani Hoxha, Rudina

Fondi Sovrani i Kosovës

Menaxhim i mençur i investimeve apo politikë iluzore?
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (1 MB, PDF-File)


Kosovo's Sovereign Fund

Nallbani Hoxha, Rudina

Kosovo's Sovereign Fund

Wise investment management or pipe dream?
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (1 MB, PDF-File)


Perspektiva e përgjithshme

Perspektiva e përgjithshme

Agjenda ekonomike progresive për Kosovën
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (3,5 MB PDF-File)


The big picture

The big picture

A progressive economic agenda for Kosovo
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (2 MB, PDF-File)


Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (2,5 MB PDF-File)


Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (4,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download