Publikacije

Najnovije publikacije

Women's study in the Republic of Kosovo (2021/2022)

Women's study in the Republic of Kosovo (2021/2022)

Insights on society, family, values, education, employment, politics, security and healthcare
Prishtina, 2023

Preuzeti publikaciju (3,4 MB PDF-File)


Association of Municipalities in the Republic of Kosovo in which the Kosovo Serb Community is in Majority

Association of Municipalities in the Republic of Kosovo in which the Kosovo Serb Community is in Majority

Prishtina, 2023

Preuzeti publikaciju (800 KB, PDF-File)


Limitations and prospects of economic relations between the Republic of Kosova and Serbia

Jakurti, Edison

Limitations and prospects of economic relations between the Republic of Kosova and Serbia

Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (6,3 MB PDF-File)


Kuzifimet dhe perspektiva e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë

Jakurti, Edison

Kuzifimet dhe perspektiva e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë

Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (6,9 MB PDF-File)


Fondi Sovrani i Kosovës

Nallbani Hoxha, Rudina

Fondi Sovrani i Kosovës

Menaxhim i mençur i investimeve apo politikë iluzore?
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (1 MB, PDF-File)


Kosovo's Sovereign Fund

Nallbani Hoxha, Rudina

Kosovo's Sovereign Fund

Wise investment management or pipe dream?
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (1 MB, PDF-File)


Perspektiva e përgjithshme

Perspektiva e përgjithshme

Agjenda ekonomike progresive për Kosovën
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (3,5 MB PDF-File)


The big picture

The big picture

A progressive economic agenda for Kosovo
Prishtina, 2022

Preuzeti publikaciju (2 MB, PDF-File)


Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Preuzeti publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

Najnoviji događaji

Nazad na vrh