Publikacije

Najnovije publikacije

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (4,4 MB PDF-File)


The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,5 MB PDF-File)


Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (18 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

Najnoviji događaji

Na početak