Publikacije

Najnovije publikacije

"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (62 MB, PDF-File)


Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (610 KB, PDF-File)


Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (4,4 MB PDF-File)


Youth study Kosovo 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzeti publikaciju (590 KB, PDF-File)


Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzeti publikaciju (560 KB, PDF-File)


Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzeti publikaciju (560 KB, PDF-File)


Analysis of Kosovo's education system

Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Preuzeti publikaciju (14 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download