Publikacije

Najnovije publikacije

Qasja alternative për energjinë

Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Preuzeti publikaciju (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Preuzeti publikaciju (2,8 MB PDF-File)


Private sector development

Private sector development

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 300 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Preuzeti publikaciju (300 KB, PDF-File)


Zhvillimi i sektorit privat

Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Preuzeti publikaciju (610 KB, PDF-File)


Economic challenges 2011 plus

Economic challenges 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 17 S. = 540 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtina, 2011

Preuzeti publikaciju (540 KB, PDF-File)


Sfidat ekonomike 2011 plus

Sfidat ekonomike 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 16 S. = 530 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Preuzeti publikaciju (530 KB, PDF-File)


Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

raport
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (7,3 MB PDF-File)


European Union integration at the local level

European Union integration at the local level

report
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (7,3 MB PDF-File)


Made in Kosova

Made in Kosova

progress report ; 2011
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (570 KB, PDF-File)


Made in Kosova

Made in Kosova

raporti i progresit ; 2011
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (620 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download