Publikacije

Najnovije publikacije

Rinia e Kosovës

me syte nga e ardhmja me kembe ne tradita ; hulumtim 2012
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (3,7 MB PDF-File)


Studija o mladima na Kosovu

pogled unapred, utemeljen u tradiciji ; istraživanje 2012
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (3,7 MB PDF-File)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,9 MB PDF-File)


Kallaba, Pëllumb; Ferati, Violeta

Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

between contestation and recognition
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (890 KB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

pëerpjekjekt për të lëvizur nga konsolidimi i demokracisë lokale në ofrim më të mirë të shërbimeve ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralization - a heavy weight to be carried out

struggling to move from consolidation of local democracy to better service delivery ; the case of Kosovo
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (2,4 MB PDF-File)


Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Preuzmi publikaciju (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Preuzmi publikaciju (2,8 MB PDF-File)


Private sector development

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 300 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Preuzmi publikaciju (300 KB, PDF-File)


Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Preuzmi publikaciju (610 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

Najnoviji događaji

Na početak